Wachttijd: i
Weken

De praktijk

SORRY, DE PRAKTIJK IS GESLOTEN VOOR NIEUWE AANMELDINGEN!

De praktijk richt zich in haar behandeling op jongeren, volwassenen en ouderen.
In principe kan iedereen in de praktijk terecht met problemen die dusdanig lijden veroorzaken dat u in het dagelijks leven belemmerd wordt. De problematiek kan van korte duur zijn, maar ook al veel langer bestaan, eenvoudig of complex zijn. Er kan sprake zijn van enkelvoudig, vroegkinderlijk en complex trauma, van complexe rouw, ernstige schaamte- of schuldgevoelens. Sommige mensen zijn vooral verbaal of kunnen zich verbaal juist moeilijk uitdrukken, slecht bij hun gevoelens  komen of een teveel aan gevoelens ervaren.
Klachten kunnen zich manifesteren door o.a. angst, stemming waaronder depressie, stressgerelateerde klachten, burnout, onbegrepen lichamelijke klachten, identiteitproblemen, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren, ad(h)d, lichte vorm van autisme.
 

 Het kan zijn dat uw problematiek, ondanks eerdere behandelingen, nog voortduurt. U kunt bij mij terecht voor een second opinion en als dat wenselijk lijkt voor een vervolgbehandeling.
Uitgesloten zijn ernstige psychiatrische problematiek, frequent terugkerende crisissen, schizofrenie en verslavingsproblematiek.
Het aanbod: individuele of groepsbehandeling en ouderbegeleiding. Ik maak gebruik van zowel gespreks- als lichaamsgerichte psychotherapie. Beeldbellen behoort tot de mogelijkheden als hier aanleiding voor is.

Ik bied vergoede zorg binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ en u kunt er ook voor kiezen buiten het zorgstelsel behandeld te worden.
Behalve voor therapieën kunt u bij mij ook terecht voor leertherapie, supervisie, coaching en teambegeleiding.
Zie voor uitgebreidere informatie het kwaliteitsstatuut

 

Intake & Werkwijze

U meldt zich aan bij de praktijk en vervolgens plannen  een intake, die 1 a 3 gesprekken zal omvatten. In deze gesprekken komen uw actuele problemen aanbod en zal er ook aandacht zijn voor uw persoonlijke ontwikkeling. Na deze gesprekken bespreken we samen of u bij mij op uw plek bent of dat u meer gebaat bent bij een ander traject. Vindt de behandeling in mijn praktijk plaats dan zullen we samen een behandelplan opstellen, alvorens de behandeling te starten.

Wat neem ik mee naar een intake?

- Een verwijsbrief van je huisarts die voldoet aan de gestelde eisen. Bekijk een format voor de verwijsbrief
- Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID, géén rijbewijs);
- Zorgpasje van zorgverzekeraar en/of zorgpolis;
- Eventueel dossier eerdere behandeling;
- Eventueel verwijzing van andere instelling.

 

 

De behandeling

Mogelijk hebt u klachten die heel gericht behandeld kunnen worden, maar het kan ook zijn dat de problematiek waar u last van hebt al langer bestaat of complexer van aard is. De behandeling zal dan meer op uw hele persoonlijkheid gericht zijn en op de ontstaansgeschiedenis van uw problemen. Misschien gaat uw vraag ook wel over hoe u kan leren leven met wie u bent. Afhankelijk van uw wensen en mijn mogelijkheden stellen we na de intake samen een behandelplan op.

Mocht het wenselijk zijn mensen uit uw systeem bij de behandeling te betrekken, dan zullen we daar in overleg voor kiezen.
Overwegend werk ik vanuit een integratieve visie, een integratieve psychotherapie.  Ik heb mij geschoold in uiteenlopende behandelmethoden waaronder psychodynamische psychotherapie, lichaamsgeoriënteerde inzichtgevende psychotherapie, pessotherapie, emdr, schematherapie,mindfulness.

 

 

Vergoedingen

Psychotherapie wordt in beginsel volledig vergoed vanuit de zorgverzekering (basispakket), mits u bent verwezen door uw huisarts. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. De Praktijk werkt contractvrij en heeft alleen een contract  ASR/DSW.
Heeft u een zogenaamde restitutiepolis, dan wordt de zorg in de regel volledig vergoed. Met een naturapolis is dit minimaal 70%. De tarieven voor de behandelingen zijn gebaseerd op de door de NZa vastgestelde normbedragen. Meer informatie is te vinden op de Contractvrije Psycholoog. Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben,  neem gerust contact met mij op en informeer bij uw zorgverzekeraar.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. U valt dan buiten de regelingen en uw privacy is volledig gewaarborgd.

 

 

Praktische informatie

Klachten- en geschillenregeling

Kwaliteitscriteria

Cliëntenfolder LVVP

ROM-folder LVVP 

Kwaliteitsstatuut Maria Arens

Privacy statement

https://contractvrijepsycholoog.nl

ARENS PSYCHOTHERAPIE NIJMEGEN:
Na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding heb ik orthopedagogiek gestudeerd aan de RUG. Ik heb 8 jaar als behandelcoordinator en behandelaar gewerkt in orthopedagogische behandeltehuizen. Sindsdien ben ik me gaan scholen en verdiepen in de lichaamsgeorienteerde en psychodynamische psychotherapie. Na 8 jaar specialistische jeugdhulpverlening heb ik 20 jaar in een grote GGZ gewerkt, terwijl ik in 1999 ook een begin gemaakt heb met mijn vrijgevestigde praktijk. 
Sinds 2013 werk ik alleen nog als vrijgevestigde.
Mijn BIG-registratienummers zijn:  ​
gz-psycholoog: 09051089325 psychotherapeut: 29051089316

Contact

De Praktijk is geopend van dinsdag tm vrijdag. 
Krijgt u geen contact, spreekt u dan het antwoordapparaat in. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook een bericht sturen naar mijn beveiligde mail. Vermeldt in uw mail alstublieft ook uw telefoonnummer.

telefoon  024 8449066

email:      m.arens@extenzo.nu

voor verwijzers met zorgmail: arenspsychologenpraktijk@zorgmail.nl

adres:      minister elandstraat 17,  6523CS Nijmegen