Wachttijd: i
Weken

De praktijk

In september 2024 start ik met Prijna van Duuren een leergroepstherapie, waarin we gebruik maken van AFT en Pessopsychotherapie. De groep vindt plaats op dinsdagen van 16.00-17.30, 25 bijeenkomsten.

SORRY, DE PRAKTIJK IS GESLOTEN VOOR NIEUWE AANMELDINGEN , behalve voor leertherapie, supervisie en coaching .

De praktijk richt zich in haar behandeling op jongeren, volwassenen en ouderen. In principe kan iedereen in de praktijk terecht met problemen die dusdanig lijden veroorzaken dat u in het dagelijks leven belemmerd wordt. De problematiek kan van korte duur zijn, maar ook al veel langer bestaan, eenvoudig of complex zijn. Er kan sprake zijn van enkelvoudig, vroegkinderlijk en complex trauma, van complexe rouw, ernstige schaamte- of schuldgevoelens.                                                      

 

 Sommige mensen zijn vooral verbaal of kunnen zich verbaal juist moeilijk uitdrukken, slecht bij hun gevoelens  komen of een teveel aan gevoelens ervaren.
Het kan zijn dat uw problematiek, ondanks eerdere behandelingen, nog voortduurt. U kunt bij mij terecht voor een second opinion en als dat wenselijk lijkt voor een vervolgbehandeling.

Het aanbod: individuele of groepsbehandeling en ouderbegeleiding. Ik maak gebruik van zowel gespreks- als lichaamsgerichte psychotherapie. Beeldbellen behoort tot de mogelijkheden als hier aanleiding voor is.

Ik bied vergoede zorg binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ en u kunt er ook voor kiezen buiten het zorgstelsel behandeld te worden.
Zie voor uitgebreidere informatie het kwaliteitsstatuut

 

Intake & Werkwijze

U meldt zich aan bij de praktijk en vervolgens plannen  een intake, die 1 a 3 gesprekken zal omvatten. In deze gesprekken komen uw actuele problemen aanbod en zal er ook aandacht zijn voor uw persoonlijke ontwikkeling. Na deze gesprekken bespreken we samen of u bij mij op uw plek bent of dat u meer gebaat bent bij een ander traject. Vindt de behandeling in mijn praktijk plaats dan zullen we samen een behandelplan opstellen, alvorens de behandeling te starten.

Wat neem ik mee naar een intake?

- Een verwijsbrief van je huisarts die voldoet aan de gestelde eisen. Bekijk een format voor de verwijsbrief
- Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID, géén rijbewijs);
- Zorgpasje van zorgverzekeraar en/of zorgpolis;
- Eventueel dossier eerdere behandeling;
- Eventueel verwijzing van andere instelling.

 

 

De behandeling

Mogelijk hebt u klachten die heel gericht behandeld kunnen worden, maar het kan ook zijn dat de problematiek waar u last van hebt al langer bestaat of complexer van aard is. De behandeling zal dan meer op uw hele persoonlijkheid gericht zijn en op de ontstaansgeschiedenis van uw problemen. Misschien gaat uw vraag ook wel over hoe u kan leren leven met wie u bent. Afhankelijk van uw wensen en mijn mogelijkheden stellen we na de intake samen een behandelplan op.

Mocht het wenselijk zijn mensen uit uw systeem bij de behandeling te betrekken, dan zullen we daar in overleg voor kiezen.
Overwegend werk ik vanuit een integratieve visie, een integratieve psychotherapie.  Ik heb mij geschoold in uiteenlopende behandelmethoden waaronder psychodynamische psychotherapie, lichaamsgeoriënteerde inzichtgevende psychotherapie, pessotherapie, emdr, schematherapie,mindfulness en de boeddistische psychologie

 

 


Vergoedingen

Psychotherapie wordt in beginsel volledig vergoed vanuit de zorgverzekering (basispakket), mits u bent verwezen door uw huisarts. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. De Praktijk werkt contractvrij.

Meer informatie is te vinden op de Contractvrije Psycholoog. Het is wel verstandig vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben,  neem gerust contact met mij op.  

Voor een no-show wordt €50 gerekend.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. U valt dan buiten de regelingen en uw privacy is volledig gewaarborgd. Een sessie van 45 minuten kost dan €100. Deze kosten gelden ook voor leertherapie, coaching en supervisie.

 

 

Praktische informatie

Klachten- en geschillenregeling

Kwaliteitscriteria

Cliëntenfolder LVVP

ROM-folder LVVP 

Kwaliteitsstatuut Maria Arens

Privacy statement

https://contractvrijepsycholoog.nl

ARENS PSYCHOTHERAPIE NIJMEGEN:
Na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding heb ik orthopedagogiek gestudeerd aan de RUG. Ik heb 8 jaar als behandelcoordinator en behandelaar gewerkt in orthopedagogische behandeltehuizen. Sindsdien ben ik me gaan scholen en verdiepen in de lichaamsgeorienteerde en psychodynamische psychotherapie. Na 8 jaar specialistische jeugdhulpverlening heb ik 20 jaar in een grote GGZ gewerkt, terwijl ik in 1999 ook een begin gemaakt heb met mijn vrijgevestigde praktijk. 
Sinds 2013 werk ik alleen nog als vrijgevestigde en ben docent en supervisor aan de RINO-opleiding voor de 3 modules pessopsychotherapie.
Mijn BIG-registratienummers zijn:  
gz-psycholoog: 09051089325 psychotherapeut: 29051089316

Contact

De Praktijk is geopend op dinsdag. 
U kunt bellen, maar liever mailen, ik neem dan z.s.m. contact met u op.
Vermeldt in uw mail alstublieft ook uw telefoonnummer.

telefoon  +31 638223897

email:    arens.psychotherapie@gmail.com

voor verwijzers met zorgmail: arenspsychologenpraktijk@zorgmail.nl

adres:      minister elandstraat 17,  6523CS Nijmegen